Massivträhus av kvalitet

Väggblocken tillverkas i olika storlekar för att vara helt anpassningsbara efter den husmodell som önskas.

De massiva träväggarna är bärande, vilket ger fantastiska möjligheter till idéer för öppna och flexibla planlösningar om så önskas. 

Massiva träelement passar perfekt för kretsloppshus. Väggblocken tillverkas även som utfackningsväggar och är då anpassade för byggnationen av lägenheter och flerfamiljshus.

Övriga träprodukter som vi specialiserat oss på

Vi tillverkar även utfackningsväggar, limträstolpar, bärande pelare, takkasetter och limträpaneler för fasadbeklädnad i massivt trä.

  •   Stabila hus
  •   Bra inomhusmiljö
  •   Inga fuktproblem
  •   Miljövänligt
  •   Prisvärt
Massivträhus

Massivträelement för hållbara limträhus

Väggblocken till våra massivträhus tillverkas av bästa kärnvirke från svenska skogar. Virket limmas ihop till ett massivt väggblock och isoleras med miljövänlig träfiberisolering, vilket ger ett mycket behagligt inomhusklimat.

Lång tradition med limträhus

Hemligheten med vårt väggblock är att det är baserat på samma byggteknik som användes i början av 1900-talet. Dessa hus som står friska än idag, är grunden till vår moderniserade tillverkning av massiva väggblock.